Zaštita osobnih podataka

Politika zaštite osobnih podataka u agenciji Stella&Mar d.o.o.

OPĆA NAČELA

Stella&Mar, d.o.o. (dalje: Stella&Mar) ozbiljno shvaća zaštitu vaših osobnih podataka i poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuju hrvatski zakoni i Opća uredba o zaštiti podataka (EC 2016/679) – GDPR.

Konkretna svrha i načini obrade vaših osobnih podataka uvelike ovise o vrsti poslovnog odnosa na temelju kojeg prikupljamo vaše podatke. U svojem poslovanju rukovodimo se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka, što znači da podatke obrađujemo zakonito, transparentno i pošteno te da je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podatci prikupljeni kao i da se obrađuju samo oni podatci koji su nužni za tu svrhu. Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, osim u slučaju kada smo određenim propisima vezani dulje pohranjivati osobne podatke, odnosno u slučaju kada to zahtijevaju naši legitimni interesi (primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili zaštite pravnih zahtjeva). Točnost, pouzdanost, povjerljivost i cjelovitost vaših osobnih podataka također su načela kojima se vodimo pri obradi. Pristup vašim osobnim podatcima imaju isključivo ovlaštene osobe Stella&Mar i partnera koji nam pružaju poslovnu podršku (izvršitelji obrade).

Ako se ne slažete s Politikom zaštite osobnih podataka u agenciji Stella&Mar, molimo vas da se ne koristite našom stranicom ili da ne navodite svoje osobne podatke. Svaka promjena Stella&Mar politike privatnosti bit će objavljena na ovoj mrežnoj stranici.

KLJUČNE INFORMACIJE

Voditelj obrade

Voditelj obrade osobnih podataka jest Stella&Mar d.o.o.  sa sjedištem u Viru, Put Podvornic 6,  OIB: 22285867053.

Kontakt na koji možete slati svoje upite jest:
Adresa: Šimina ulica 19, 23000 Zadar, adresa e-pošte: info@stellamar.hr

Svrha obrade i pravna osnova za obradu osobnih podataka
Stella&Mar d.o.o. kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su joj nužni i koji su pribavljeni u sklopu njezinih poslovnih aktivnosti, bilo da su podatci dobiveni od vas, od strane trećih osoba.

Koje osobne podatke prikupljamo i kako do njih dolazimo?
Ponajprije obrađujemo one osobne podatke koje prikupimo tijekom poslovnog odnosa, kao što su ime, prezime, OIB, adresa, podaci o nekretnini i sl. No, ako je to neophodno za izvršenje naših poslovnih aktivnosti i nevezano za konkretan ugovorni ili poslovni odnos, podatke prikupljamo iz javnih izvora (Sudski registar, Zemljišne knjige, FINA) ili su nam legitimno priopćeni od strane ostalih društava, drugih ugovornih partnera ili trećih osoba.

Jeste li obvezni dostaviti nam osobne podatke?
Niste obvezni. No imajte na umu da u pojedinim slučajevima uskrate davanja traženih podataka Stella&Mar d.o.o. neće moći s vama zaključiti ugovorni odnos odnosno ispunjavati svoje zakonske i ugovorne obveze. Primjerice, bez vaše identifikacije nećemo moći ispuniti one obveze, za koji mjerodavni zakon traži jasnu identifikaciju nalogodavca.

Razdoblje u kojem će podatci biti pohranjeni
Stella&Mar d.o.o. vaše će osobne podatke čuvati samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila njezina ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja vaše privole prestaje obrada. Privolu možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva:
- na adresu e-pošte info@stellamar.hr
Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.
Ako vaši osobni podatci više neće biti potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe, bit će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom.

Tko je primatelj vaših osobnih podataka?
Stella&Mar d.o.o. obvezuje se čuvati vaše osobne podatke i neće ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:
•      pružateljima usluge koje angažiramo kao izvršitelje obrade za poslove koji su povezani s izvršavanjem ugovora u kojem ste stranka (primjerice, odvjetnički ured, nadležnim službama za prebacivanje režija)
•      nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (primjerice Porezna uprava, MUP)
•      kada su ti podatci potrebni sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu

Ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka
Ako smatrate da Stella&Mar d.o.o. nema zakonsku osnovu obrađivati vaše osobne podatke, u svakom trenutku možete uložiti prigovor na naprijed navedenu adresu ili e-mail adresu.
U tom slučaju nećemo više obrađivati vaše osobne podatke niti ćemo vam moći pružati svoje usluge i biti s vama u poslovnom odnosu.